Visa allt om Lins Fastfood AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 6 592 6 239 5 169 2 826
Övrig omsättning 50 201 321 279
Rörelseresultat (EBIT) 830 733 258 -991
Resultat efter finansnetto 745 559 -4 -1 245
Årets resultat 680 559 -4 -1 245
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 626 1 284 1 943 2 590
Omsättningstillgångar 1 537 1 080 1 701 661
Tillgångar 2 163 2 364 3 644 3 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 -640 -1 199 -1 195
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 825 2 025 4 025 4 025
Kortfristiga skulder 1 288 980 818 421
Skulder och eget kapital 2 163 2 364 3 644 3 251
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 612 1 445 1 356 853
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 428 424 382 253
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 6 642 6 440 5 490 3 105
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 824 780 574 471
Personalkostnader per anställd (tkr) 255 234 193 184
Rörelseresultat, EBITDA 1 488 1 391 906 -343
Nettoomsättningförändring 5,66% 20,70% 82,91% -%
Du Pont-modellen 38,37% 31,01% 7,08% -30,48%
Vinstmarginal 12,59% 11,75% 4,99% -35,07%
Bruttovinstmarginal 72,22% 70,48% 70,71% 62,17%
Rörelsekapital/omsättning 3,78% 1,60% 17,08% 8,49%
Soliditet 2,31% -27,07% -32,90% -36,76%
Kassalikviditet 114,52% 104,69% 202,93% 145,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...