Visa allt om Lins Fastfood AB
Visa allt om Lins Fastfood AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 6 746 6 592 6 239 5 169 2 826
Övrig omsättning 44 50 201 321 279
Rörelseresultat (EBIT) 286 830 733 258 -991
Resultat efter finansnetto 273 745 559 -4 -1 245
Årets resultat 213 680 559 -4 -1 245
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 626 1 284 1 943 2 590
Omsättningstillgångar 1 387 1 537 1 080 1 701 661
Tillgångar 1 398 2 163 2 364 3 644 3 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 263 50 -640 -1 199 -1 195
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 175 825 2 025 4 025 4 025
Kortfristiga skulder 960 1 288 980 818 421
Skulder och eget kapital 1 398 2 163 2 364 3 644 3 251
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 801 1 612 1 445 1 356 853
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 568 428 424 382 253
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0
Omsättning 6 790 6 642 6 440 5 490 3 105
Nyckeltal
Antal anställda 18 8 8 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 375 824 780 574 471
Personalkostnader per anställd (tkr) 132 255 234 193 184
Rörelseresultat, EBITDA 901 1 488 1 391 906 -343
Nettoomsättningförändring 2,34% 5,66% 20,70% 82,91% -%
Du Pont-modellen 20,46% 38,37% 31,01% 7,08% -30,48%
Vinstmarginal 4,24% 12,59% 11,75% 4,99% -35,07%
Bruttovinstmarginal 69,95% 72,22% 70,48% 70,71% 62,17%
Rörelsekapital/omsättning 6,33% 3,78% 1,60% 17,08% 8,49%
Soliditet 18,81% 2,31% -27,07% -32,90% -36,76%
Kassalikviditet 137,19% 114,52% 104,69% 202,93% 145,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...