Visa allt om Sandviken Nyttofastigheter AB
Visa allt om Sandviken Nyttofastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 31 522 28 195 25 931 23 336 0
Övrig omsättning 691 1 118 390 275 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 715 9 557 10 111 7 091 -5
Resultat efter finansnetto 3 749 3 946 4 480 1 536 -4
Årets resultat -1 406 2 607 3 490 855 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 235 007 223 933 196 120 179 782 3 782
Omsättningstillgångar 28 389 18 653 20 136 31 834 19 850
Tillgångar 263 396 242 586 216 256 211 616 23 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 064 26 470 24 191 20 701 19 846
Obeskattade reserver 981 981 381 381 0
Avsättningar (tkr) 72 153 0 0 0
Långfristiga skulder 218 251 204 621 179 621 178 258 3 782
Kortfristiga skulder 14 029 10 361 12 063 12 276 4
Skulder och eget kapital 263 396 242 586 216 256 211 616 23 632
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 32 213 29 313 26 321 23 611 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 16 669 13 568 13 282 9 660 -5
Nettoomsättningförändring 11,80% 8,73% 11,12% -% -%
Du Pont-modellen 3,31% 3,95% 4,73% 3,46% -%
Vinstmarginal 27,65% 33,95% 39,45% 31,38% -%
Bruttovinstmarginal 99,44% 99,19% 99,11% 99,37% -%
Rörelsekapital/omsättning 45,56% 29,41% 31,13% 83,81% -%
Soliditet 11,70% 11,23% 11,32% 9,92% 83,98%
Kassalikviditet 202,36% 180,03% 166,92% 259,32% 496 250,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...