Visa allt om Sana Pharma Marketing Services AB
Visa allt om Sana Pharma Marketing Services AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 21 079 17 127 0 264 84
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 818 1 666 -98 -435 -955
Resultat efter finansnetto 817 1 666 -98 -436 -955
Årets resultat 632 19 605 406 19 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 32 248 31 667 662 493 634
Tillgångar 32 248 31 667 662 493 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 742 20 111 506 99 80
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 505 11 557 156 394 554
Skulder och eget kapital 32 248 31 667 662 493 634
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 10 369 7 746 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 4 233 2 989 - 0 0
Utdelning till aktieägare 600 15 000 0 0 0
Omsättning 21 079 17 127 0 264 84
Nyckeltal
Antal anställda 22 17 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 958 1 007 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 678 640 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 818 1 666 -98 -435 -955
Nettoomsättningförändring 23,07% -% -100,00% 214,29% -%
Du Pont-modellen 2,54% 5,26% -% -88,24% -150,63%
Vinstmarginal 3,88% 9,73% -% -164,77% -1 136,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 70,45% 55,95%
Rörelsekapital/omsättning 27,25% 117,42% -% 37,50% 95,24%
Soliditet 17,81% 63,51% 76,44% 20,08% 12,62%
Kassalikviditet 121,67% 274,01% 424,36% 125,13% 114,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...