Visa allt om AB Idrottsmedicinsk Service i Lund
Visa allt om AB Idrottsmedicinsk Service i Lund

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Nettoomsättning 279 287 270 217 770
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 110 85 41 4 185
Resultat efter finansnetto 110 85 41 4 185
Årets resultat 86 66 32 3 136
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 247 243 168 146 356
Tillgångar 247 243 168 146 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 157 91 59 186
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 85 77 86 170
Skulder och eget kapital 247 243 168 146 356
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 10 0 0 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 3 0 0 94
Utdelning till aktieägare 90 100 0 0 130
Omsättning 279 287 270 217 770
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 287 - - 770
Personalkostnader per anställd (tkr) - 27 - - 405
Rörelseresultat, EBITDA 110 85 41 4 185
Nettoomsättningförändring -2,79% 6,30% 24,42% -71,82% -%
Du Pont-modellen 44,53% 34,98% 24,40% 2,74% 51,97%
Vinstmarginal 39,43% 29,62% 15,19% 1,84% 24,03%
Bruttovinstmarginal 86,74% 95,82% 87,04% 95,39% 98,57%
Rörelsekapital/omsättning 51,25% 55,05% 33,70% 27,65% 24,16%
Soliditet 58,30% 64,61% 54,17% 40,41% 52,25%
Kassalikviditet 237,50% 285,88% 218,18% 169,77% 209,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...