Visa allt om AB Idrottsmedicinsk Service i Lund

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Nettoomsättning 287 270 217 770
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 41 4 185
Resultat efter finansnetto 85 41 4 185
Årets resultat 66 32 3 136
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 243 168 146 356
Tillgångar 243 168 146 356
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 91 59 186
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 77 86 170
Skulder och eget kapital 243 168 146 356
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
Löner till styrelse & VD - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 10 0 0 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 3 0 0 94
Utdelning till aktieägare 100 0 0 130
Omsättning 287 270 217 770
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 287 - - 770
Personalkostnader per anställd (tkr) 27 - - 405
Rörelseresultat, EBITDA 85 41 4 185
Nettoomsättningförändring 6,30% 24,42% -71,82% -%
Du Pont-modellen 34,98% 24,40% 2,74% 51,97%
Vinstmarginal 29,62% 15,19% 1,84% 24,03%
Bruttovinstmarginal 95,82% 87,04% 95,39% 98,57%
Rörelsekapital/omsättning 55,05% 33,70% 27,65% 24,16%
Soliditet 64,61% 54,17% 40,41% 52,25%
Kassalikviditet 285,88% 218,18% 169,77% 209,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...