Visa allt om Lundkap AB
Visa allt om Lundkap AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 434 1 304 1 746 141 71
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -677 -539 -359 -247 -56
Resultat efter finansnetto 2 946 286 144 331 448
Årets resultat 2 946 286 144 331 448
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 938 2 072 1 857 1 857 361
Omsättningstillgångar 1 602 191 294 165 388
Tillgångar 6 539 2 263 2 151 2 022 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 505 709 573 830 498
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 180 1 154 1 119 1 178 250
Kortfristiga skulder 855 400 459 14 0
Skulder och eget kapital 6 539 2 263 2 151 2 022 749
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 174 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 187 96 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 115 197 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 150 150 300 0
Omsättning 1 434 1 304 1 746 141 71
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 717 652 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 192 262 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -625 -509 -359 -247 -56
Nettoomsättningförändring 9,97% -25,32% 1 138,30% 98,59% -%
Du Pont-modellen 45,53% 13,83% 8,69% 17,21% 59,81%
Vinstmarginal 207,60% 24,00% 10,71% 246,81% 630,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,97% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,09% -16,03% -9,45% 107,09% 546,48%
Soliditet 53,60% 31,33% 26,64% 41,05% 66,49%
Kassalikviditet 187,37% 47,75% 64,05% 1 178,57% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...