Visa allt om Rredovisning i Dokkas AB
Visa allt om Rredovisning i Dokkas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 277 256 261 252 151
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 200 171 157 183 77
Resultat efter finansnetto 199 171 157 183 77
Årets resultat 155 133 146 125 43
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 242 227 288 281 151
Tillgångar 242 227 288 281 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 187 204 178 93
Obeskattade reserver 0 0 0 30 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 40 85 73 39
Skulder och eget kapital 242 227 288 281 151
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 35 45 60 30 49
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 6 5 13 9 9
Utdelning till aktieägare 100 125 150 120 40
Omsättning 277 256 261 252 151
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 200 171 157 183 77
Nettoomsättningförändring 8,20% -1,92% 3,57% 66,89% -%
Du Pont-modellen 82,64% 75,33% 54,51% 65,12% 50,99%
Vinstmarginal 72,20% 66,80% 60,15% 72,62% 50,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 78,34% 73,05% 77,78% 82,54% 74,17%
Soliditet 89,67% 82,38% 70,83% 71,21% 70,86%
Kassalikviditet 968,00% 567,50% 338,82% 384,93% 387,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...