Visa allt om Årekonferens, W AB
Visa allt om Årekonferens, W AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 4 548 2 863 2 242 3 147
Övrig omsättning 70 38 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 36 27 -112 10
Resultat efter finansnetto 21 9 -145 -23
Årets resultat 21 9 -145 -23
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 330 385 444 503
Omsättningstillgångar 332 141 401 292
Tillgångar 662 526 845 794
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 41 32 27
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 233 336 316 556
Kortfristiga skulder 367 150 498 212
Skulder och eget kapital 662 526 845 794
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 280 193
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 398 278 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 120 98 94 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 4 618 2 901 2 257 3 147
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 274 1 432 1 121 1 574
Personalkostnader per anställd (tkr) 263 201 194 139
Rörelseresultat, EBITDA 92 86 -53 63
Nettoomsättningförändring 58,85% 27,70% -28,76% -%
Du Pont-modellen 5,44% 5,89% -13,14% 1,89%
Vinstmarginal 0,79% 1,08% -4,95% 0,48%
Bruttovinstmarginal 22,58% 25,95% 27,07% 21,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,77% -0,31% -4,33% 2,54%
Soliditet 9,37% 7,79% 3,79% 3,40%
Kassalikviditet 90,46% 94,00% 80,52% 137,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...