Visa allt om Bygg- & fastighetsförvaltning i Hoberg AB
Visa allt om Bygg- & fastighetsförvaltning i Hoberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 764 707 700 877 417
Övrig omsättning 97 18 132 117 -
Rörelseresultat (EBIT) 28 65 -27 -1 0
Resultat efter finansnetto 28 63 -27 -1 0
Årets resultat 22 54 -27 -1 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 12 16 20 20
Omsättningstillgångar 412 195 15 209 109
Tillgångar 420 207 31 229 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 77 22 49 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 284 7 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 123 8 180 79
Skulder och eget kapital 420 207 31 229 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 129 192 72
Varav tantiem till styrelse & VD - - 21 - -
Löner till övriga anställda - 153 181 239 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 48 94 150 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 861 725 832 994 417
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 764 354 350 439 209
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 108 212 296 71
Rörelseresultat, EBITDA 32 69 -23 -1 0
Nettoomsättningförändring 8,06% 1,00% -20,18% 110,31% -%
Du Pont-modellen 6,67% 31,40% -87,10% -0,44% 0,00%
Vinstmarginal 3,66% 9,19% -3,86% -0,11% 0,00%
Bruttovinstmarginal 15,18% 62,09% 55,57% 74,46% 59,71%
Rörelsekapital/omsättning 48,95% 10,18% 1,00% 3,31% 7,19%
Soliditet 23,33% 37,20% 70,97% 21,40% 38,76%
Kassalikviditet 1 084,21% 158,54% 187,50% 108,89% 137,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...