Visa allt om Ribar Group AB
Visa allt om Ribar Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 2 117 1 957 1 400 2 248 780
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 -178 85 -18 149
Resultat efter finansnetto 12 -184 82 -21 148
Årets resultat 12 -184 46 0 88
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 563 472 392 321 315
Tillgångar 563 472 392 321 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 29 184 138 138
Obeskattade reserver 0 0 29 8 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 522 443 179 175 148
Skulder och eget kapital 563 472 392 321 315
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 466 630 233 647 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - -
Sociala kostnader 146 198 74 194 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 117 1 957 1 400 2 248 780
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 2 11 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 706 489 700 204 195
Personalkostnader per anställd (tkr) 204 207 154 77 64
Rörelseresultat, EBITDA 20 -178 85 -18 149
Nettoomsättningförändring 8,18% 39,79% -37,72% 188,21% -%
Du Pont-modellen 4,09% -37,71% 22,19% -5,61% 47,30%
Vinstmarginal 1,09% -9,10% 6,21% -0,80% 19,10%
Bruttovinstmarginal 53,99% 51,15% 55,29% 54,09% 79,87%
Rörelsekapital/omsättning 1,94% 1,48% 15,21% 6,49% 21,41%
Soliditet 7,28% 6,14% 52,71% 44,83% 50,59%
Kassalikviditet 107,85% 106,55% 218,99% 183,43% 212,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...