Visa allt om Margolis Communication AB
Visa allt om Margolis Communication AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-08 2012-08
Nettoomsättning 27 1 404
Övrig omsättning - 345
Rörelseresultat (EBIT) -299 -41
Resultat efter finansnetto -310 -89
Årets resultat -310 -89
Balansräkningar (tkr)
2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 32 207
Tillgångar 32 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -349 -39
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 44 0
Kortfristiga skulder 336 246
Skulder och eget kapital 32 207
Löner & utdelning (tkr)
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 760
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 135
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 27 1 749
Nyckeltal
Antal anställda 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 702
Personalkostnader per anställd (tkr) - 450
Rörelseresultat, EBITDA -299 -41
Nettoomsättningförändring -98,08% -%
Du Pont-modellen -934,38% -19,81%
Vinstmarginal -1 107,41% -2,92%
Bruttovinstmarginal 74,07% 97,72%
Rörelsekapital/omsättning -1 125,93% -2,78%
Soliditet -1 090,62% -18,84%
Kassalikviditet 9,52% 84,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...