Visa allt om Servicepoolen i Skandinavien AB
Visa allt om Servicepoolen i Skandinavien AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 24 904 7 358 4 458 0 0
Övrig omsättning 150 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 925 56 113 0 0
Resultat efter finansnetto -1 954 48 103 0 0
Årets resultat -1 954 38 80 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 107 101 0 0
Omsättningstillgångar 3 692 2 288 269 50 50
Tillgångar 3 812 2 395 370 50 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 786 168 130 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 252 291 191 0 0
Kortfristiga skulder 5 346 1 936 49 0 0
Skulder och eget kapital 3 812 2 395 370 50 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - -
Löner till övriga anställda 120 200 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - -
Sociala kostnader 45 63 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 25 054 7 358 4 458 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 24 904 7 358 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 174 267 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 879 89 138 0 0
Nettoomsättningförändring 238,46% 65,05% -% -% -%
Du Pont-modellen -50,47% 2,34% 30,54% -% -%
Vinstmarginal -7,73% 0,76% 2,53% -% -%
Bruttovinstmarginal 2,54% 30,74% 43,85% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -6,64% 4,78% 4,93% -% -%
Soliditet -46,85% 7,01% 35,14% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 69,06% 118,18% 548,98% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...