Visa allt om P Skönhetsklinik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 080 1 051 1 065 1 350 560
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 127 65 121 -1
Resultat efter finansnetto 17 119 57 111 -1
Årets resultat 13 71 33 62 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 2
Omsättningstillgångar 810 852 714 711 376
Tillgångar 810 852 714 714 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 214 143 111 49
Obeskattade reserver 66 66 39 25 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 384 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 132 571 531 579 330
Skulder och eget kapital 810 852 714 714 378
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 114 119 143 151 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 266 206 199 242 79
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 117 86 99 110 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 080 1 051 1 065 1 350 560
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 540 526 533 675 280
Personalkostnader per anställd (tkr) 255 220 225 270 53
Rörelseresultat, EBITDA 27 127 68 123 0
Nettoomsättningförändring 2,76% -1,31% -21,11% 141,07% -%
Du Pont-modellen 3,33% 14,91% 9,24% 16,95% -0,26%
Vinstmarginal 2,50% 12,08% 6,20% 8,96% -0,18%
Bruttovinstmarginal 76,94% 73,36% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,78% 26,74% 17,18% 9,78% 8,21%
Soliditet 34,50% 31,16% 24,29% 18,13% 12,96%
Kassalikviditet 553,79% 138,70% 128,06% 115,89% 103,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...