Visa allt om Personaluthyrning i Jönköping AB
Visa allt om Personaluthyrning i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Nettoomsättning 652 453 466 428 440
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 0 -4 -62 55
Resultat efter finansnetto 1 0 -4 -62 55
Årets resultat 1 0 -4 -49 30
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 24 34 44 36
Omsättningstillgångar 58 31 40 78 150
Tillgångar 81 56 74 122 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 28 28 31 80
Obeskattade reserver 0 0 0 0 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 27 46 90 92
Skulder och eget kapital 81 56 74 122 186
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
Löner till styrelse & VD - - - 0 88
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda 400 294 299 313 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 133 92 99 115 82
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 652 453 466 428 440
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 326 227 233 214 220
Personalkostnader per anställd (tkr) 279 194 200 214 160
Rörelseresultat, EBITDA 8 10 6 -57 64
Nettoomsättningförändring 43,93% -2,79% 8,88% -2,73% -%
Du Pont-modellen 1,23% 0,00% -5,41% -50,82% 29,57%
Vinstmarginal 0,15% 0,00% -0,86% -14,49% 12,50%
Bruttovinstmarginal 99,85% 99,78% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,07% 0,88% -1,29% -2,80% 13,18%
Soliditet 35,80% 50,00% 37,84% 25,41% 48,56%
Kassalikviditet 113,73% 114,81% 86,96% 86,67% 163,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...