Visa allt om KSG-Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 50 161 254 563 129
Övrig omsättning - - 60 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 -55 -14 69 11
Resultat efter finansnetto 1 -55 -14 67 11
Årets resultat 1 -43 0 37 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 0 0 78 98
Omsättningstillgångar 145 58 148 84 136
Tillgångar 161 58 148 162 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 9 67 87 50
Obeskattade reserver 0 0 12 26 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 110 49 69 49 175
Skulder och eget kapital 161 58 148 162 235
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 120 174 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 81 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 26 38 26 0
Utdelning till aktieägare 0 0 15 20 0
Omsättning 50 161 314 563 129
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 50 161 254 563 129
Personalkostnader per anställd (tkr) 14 108 158 200 -
Rörelseresultat, EBITDA 8 -55 -14 89 13
Nettoomsättningförändring -68,94% -36,61% -54,88% 336,43% -%
Du Pont-modellen 2,48% -94,83% -9,46% 42,59% 4,68%
Vinstmarginal 8,00% -34,16% -5,51% 12,26% 8,53%
Bruttovinstmarginal 98,00% 97,52% 74,80% 82,77% 90,70%
Rörelsekapital/omsättning 70,00% 5,59% 31,10% 6,22% -30,23%
Soliditet 31,68% 15,52% 51,59% 65,53% 24,10%
Kassalikviditet 117,27% 118,37% 214,49% 153,06% 76,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...