Visa allt om Defensio Invest AB
Visa allt om Defensio Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 82
Övrig omsättning - - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -29 -30 -27 -28 66
Resultat efter finansnetto -29 -30 1 473 1 072 66
Årets resultat 2 317 1 146 1 473 1 072 48
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 483 2 513 1 257 1 235 1 065
Omsättningstillgångar 1 0 786 52 2
Tillgångar 3 484 2 513 2 043 1 286 1 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 506 2 189 2 043 1 170 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 977 323 0 116 968
Skulder och eget kapital 3 484 2 513 2 043 1 286 1 066
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 0 600 0
Omsättning 0 0 1 0 82
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -2 1 0 66
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 6,19%
Vinstmarginal -% -% -% -% 80,49%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -1 178,05%
Soliditet 71,93% 87,11% 100,00% 90,98% 9,19%
Kassalikviditet 0,10% 0,00% -% 44,83% 0,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...