Visa allt om Seskarö Såg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-12
Nettoomsättning 2 377
Övrig omsättning 180
Rörelseresultat (EBIT) -108
Resultat efter finansnetto -141
Årets resultat -141
Balansräkningar (tkr)
2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 3 684
Omsättningstillgångar 17 933
Tillgångar 21 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 4 744
Kortfristiga skulder 16 514
Skulder och eget kapital 21 617
Löner & utdelning (tkr)
2011-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 2 349
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 818
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 557
Nyckeltal
Antal anställda 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 132
Personalkostnader per anställd (tkr) 69
Rörelseresultat, EBITDA -74
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -0,31%
Vinstmarginal -2,82%
Bruttovinstmarginal -184,35%
Rörelsekapital/omsättning 59,70%
Soliditet 1,66%
Kassalikviditet 28,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...