Visa allt om Jämkomp AB
Visa allt om Jämkomp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 389 898 426 492 -
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -183 309 199 322 -
Resultat efter finansnetto -183 307 199 322 -
Årets resultat -9 175 112 176 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 -
Omsättningstillgångar 359 881 619 545 -
Tillgångar 359 881 619 545 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 363 338 226 -
Obeskattade reserver 40 214 134 82 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 116 304 147 238 -
Skulder och eget kapital 359 881 619 545 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 280 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 189 102 89 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 90 63 36 28 -
Utdelning till aktieägare 0 150 150 0 0
Omsättning 389 898 426 492 -
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 389 898 426 492 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 370 252 138 124 -
Rörelseresultat, EBITDA -183 309 199 322 0
Nettoomsättningförändring -56,68% 110,80% -13,41% -% -%
Du Pont-modellen -50,97% 35,07% 32,15% 59,08% -%
Vinstmarginal -47,04% 34,41% 46,71% 65,45% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 62,47% 64,25% 110,80% 62,40% -%
Soliditet 65,52% 60,15% 71,49% 52,56% -%
Kassalikviditet 309,48% 289,80% 421,09% 228,99% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...