Visa allt om Swealon Management AB
Visa allt om Swealon Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 499 722 1 188 89 196 770
Övrig omsättning 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 551 7 321 21 5 188
Resultat efter finansnetto 551 7 321 21 5 188
Årets resultat 322 5 248 16 4 137
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 66 25 1 3 2
Omsättningstillgångar 816 315 670 282 298 440
Tillgångar 903 380 695 283 301 443
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 372 335 455 207 191 187
Obeskattade reserver 138 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 393 45 239 76 110 255
Skulder och eget kapital 903 380 695 283 301 443
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 359 474 33 81 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 215 250 18 81 180
Utdelning till aktieägare 150 0 125 0 0 0
Omsättning 1 504 722 1 188 89 196 770
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 722 1 188 89 196 770
Personalkostnader per anställd (tkr) - 604 771 60 169 558
Rörelseresultat, EBITDA 551 7 322 22 6 189
Nettoomsättningförändring 107,62% -39,23% 1 234,83% -54,59% -74,55% -%
Du Pont-modellen 61,02% 2,11% 46,19% 7,42% 1,66% 42,44%
Vinstmarginal 36,76% 1,11% 27,02% 23,60% 2,55% 24,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,83% 100,00% 99,49% 99,87%
Rörelsekapital/omsättning 28,22% 37,40% 36,28% 231,46% 95,92% 24,03%
Soliditet 53,12% 88,16% 65,47% 73,14% 63,46% 42,21%
Kassalikviditet 207,63% 700,00% 280,33% 371,05% 270,91% 172,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...