Visa allt om Swealon Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 722 1 188 89 196 770
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 321 21 5 188
Resultat efter finansnetto 7 321 21 5 188
Årets resultat 5 248 16 4 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 25 1 3 2
Omsättningstillgångar 315 670 282 298 440
Tillgångar 380 695 283 301 443
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 455 207 191 187
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 239 76 110 255
Skulder och eget kapital 380 695 283 301 443
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 359 474 33 81 368
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 215 250 18 81 180
Utdelning till aktieägare 0 125 0 0 0
Omsättning 722 1 188 89 196 770
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 722 1 188 89 196 770
Personalkostnader per anställd (tkr) 604 771 60 169 558
Rörelseresultat, EBITDA 7 322 22 6 189
Nettoomsättningförändring -39,23% 1 234,83% -54,59% -74,55% -%
Du Pont-modellen 2,11% 46,19% 7,42% 1,66% 42,44%
Vinstmarginal 1,11% 27,02% 23,60% 2,55% 24,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,83% 100,00% 99,49% 99,87%
Rörelsekapital/omsättning 37,40% 36,28% 231,46% 95,92% 24,03%
Soliditet 88,16% 65,47% 73,14% 63,46% 42,21%
Kassalikviditet 700,00% 280,33% 371,05% 270,91% 172,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...