Visa allt om Forma Måleri AB
Visa allt om Forma Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 150 2 558 2 719 2 093 -
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 82 -258 356 -
Resultat efter finansnetto 57 77 -258 356 -
Årets resultat 56 77 -165 189 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 -
Omsättningstillgångar 230 208 336 582 -
Tillgångar 230 208 336 582 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 151 74 239 -
Obeskattade reserver 0 0 0 94 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 20 0 0 -
Kortfristiga skulder 23 37 262 250 -
Skulder och eget kapital 230 208 336 582 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 148 1 369 580 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 85 453 198 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 150 2 558 2 719 2 093 -
Nyckeltal
Antal anställda - 1 4 4 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 558 680 523 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 253 462 198 -
Rörelseresultat, EBITDA 59 82 -258 356 0
Nettoomsättningförändring -55,04% -5,92% 29,91% -% -%
Du Pont-modellen 26,09% 39,42% -76,79% 61,17% -%
Vinstmarginal 5,22% 3,21% -9,49% 17,01% -%
Bruttovinstmarginal 41,83% 38,66% 78,23% 70,09% -%
Rörelsekapital/omsättning 18,00% 6,68% 2,72% 15,86% -%
Soliditet 90,00% 72,60% 22,02% 52,97% -%
Kassalikviditet 1 000,00% 562,16% 128,24% 232,80% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...