Visa allt om Hjort Knudsen Sverige AB
Visa allt om Hjort Knudsen Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 852 5 425 5 035 4 361 4 335 1 999
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 78 57 115 -48 261 47
Resultat efter finansnetto 78 57 114 -49 261 47
Årets resultat 39 57 47 12 125 33
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 561 363 495 260 87 124
Omsättningstillgångar 587 936 327 361 677 391
Tillgångar 1 148 1 299 822 621 764 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 363 324 267 219 208 83
Obeskattade reserver 47 25 46 0 76 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 737 950 509 401 480 432
Skulder och eget kapital 1 148 1 299 822 621 764 515
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 739 2 549 2 407 2 318 906
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - -
Sociala kostnader - 1 434 1 195 955 999 335
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 852 5 425 5 035 4 361 4 335 1 999
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 836 904 839 727 867 400
Personalkostnader per anställd (tkr) 640 710 637 558 628 251
Rörelseresultat, EBITDA 243 190 235 22 283 48
Nettoomsättningförändring 7,87% 7,75% 15,46% 0,60% 116,86% -%
Du Pont-modellen 6,79% 4,39% 13,99% -7,73% 34,16% 9,13%
Vinstmarginal 1,33% 1,05% 2,28% -1,10% 6,02% 2,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,91% 99,65%
Rörelsekapital/omsättning -2,56% -0,26% -3,61% -0,92% 4,54% -2,05%
Soliditet 34,81% 26,44% 36,85% 35,27% 34,56% 16,12%
Kassalikviditet 79,65% 98,53% 64,24% 90,02% 141,04% 90,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...