Visa allt om Freddie van Dijk Promo Tools AB
Visa allt om Freddie van Dijk Promo Tools AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 6 036 5 214 6 781 5 345
Övrig omsättning 20 12 - 6
Rörelseresultat (EBIT) 97 165 235 100
Resultat efter finansnetto 26 104 206 74
Årets resultat 0 55 71 46
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 70 33 43 0
Omsättningstillgångar 1 812 2 135 1 718 1 012
Tillgångar 1 883 2 168 1 761 1 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 137 122 96
Obeskattade reserver 60 60 60 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 352 267 177
Kortfristiga skulder 1 686 1 619 1 312 739
Skulder och eget kapital 1 883 2 168 1 761 1 012
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 628
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 716 1 497 2 086 775
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - -
Sociala kostnader 513 443 622 -
Utdelning till aktieägare 0 0 40 45
Omsättning 6 056 5 226 6 781 5 351
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 862 869 1 130 1 336
Personalkostnader per anställd (tkr) 331 354 485 493
Rörelseresultat, EBITDA 111 174 239 100
Nettoomsättningförändring 15,77% -23,11% 26,87% -%
Du Pont-modellen 5,47% 7,66% 13,40% 9,88%
Vinstmarginal 1,71% 3,18% 3,48% 1,87%
Bruttovinstmarginal 72,83% 75,14% 73,47% 65,97%
Rörelsekapital/omsättning 2,09% 9,90% 5,99% 5,11%
Soliditet 9,76% 8,48% 9,44% 9,49%
Kassalikviditet 25,68% 36,07% 41,08% 49,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...