Visa allt om O Wallmark AB
Visa allt om O Wallmark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -9 -9 -7 -8 -6
Resultat efter finansnetto 70 291 -8 -4 1 203 -6
Årets resultat 70 291 -8 -4 1 203 -6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 1 000 880 1 000 1 000 47
Omsättningstillgångar 2 87 70 107 256 50
Tillgångar 1 002 1 087 950 1 107 1 256 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 993 1 078 942 1 100 1 247 44
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 9 8 7 8 53
Skulder och eget kapital 1 002 1 087 950 1 107 1 256 97
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 155 150 143 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -9 -9 -7 -8 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,10% 99,17% 99,16% 99,37% 99,28% 45,36%
Kassalikviditet 20,00% 966,67% 875,00% 1 528,57% 3 200,00% 94,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...