Visa allt om Vida Mojj AB
Visa allt om Vida Mojj AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 140 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 127 -27 -10 -92 -49
Resultat efter finansnetto 127 -27 -10 -92 -49
Årets resultat 127 -27 -10 -92 -49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 1 11
Tillgångar 0 0 0 1 11
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 -128 -100 -91 1
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 128 101 91 10
Skulder och eget kapital 0 0 0 1 11
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 140 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 127 -27 -10 -92 -49
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% -9 100,00% 9,09%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 1,10% 110,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...