Visa allt om LK. Sundström Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 937 858 854 0
Övrig omsättning - - - 781
Rörelseresultat (EBIT) -62 65 172 240
Resultat efter finansnetto -132 301 27 21
Årets resultat -126 301 20 10
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 397 6 499 6 575 6 672
Omsättningstillgångar 146 282 473 186
Tillgångar 6 543 6 780 7 048 6 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 381 80 60
Obeskattade reserver 0 6 6 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 133 6 204 5 157 5 258
Kortfristiga skulder 156 189 1 805 1 534
Skulder och eget kapital 6 543 6 780 7 048 6 858
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 150 150 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 47 47 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 937 858 854 781
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 937 858 854 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 - 197 33
Rörelseresultat, EBITDA 40 166 269 353
Nettoomsättningförändring 9,21% 0,47% -% -%
Du Pont-modellen -0,93% 6,18% 2,45% -%
Vinstmarginal -6,51% 48,83% 20,26% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -1,07% 10,84% -155,97% -%
Soliditet 3,90% 5,69% 1,20% 0,94%
Kassalikviditet 93,59% 149,21% 26,20% 12,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...