Visa allt om BONTEMPS Utbildning AB
Visa allt om BONTEMPS Utbildning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -44 0 0
Resultat efter finansnetto 0 15 263 61 973 0
Årets resultat 0 12 263 61 969 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 757 757
Omsättningstillgångar 1 108 1 103 1 091 829 1 965 993
Tillgångar 1 108 1 103 1 091 829 2 723 1 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 095 1 095 1 083 820 2 719 1 750
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 8 8 8 3 0
Skulder och eget kapital 1 108 1 103 1 091 829 2 723 1 750
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 30 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 9 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 1 960 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 39 - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -44 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,83% 99,27% 99,27% 98,91% 99,85% 100,00%
Kassalikviditet 8 523,08% 13 787,50% 13 637,50% 10 362,50% 65 500,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...