Visa allt om Pinax AB
Visa allt om Pinax AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 6 0 484 514 518
Övrig omsättning - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 3 -13 -155 18 -9
Resultat efter finansnetto 3 -19 -167 2 -24
Årets resultat 3 -19 -167 2 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 184 205
Omsättningstillgångar 42 39 16 85 99
Tillgångar 42 39 16 269 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 25 -139 28 26
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 149 177 191
Kortfristiga skulder 14 14 5 64 88
Skulder och eget kapital 42 39 16 269 305
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 11 11 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 2 2 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 6 0 484 514 519
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 484 514 518
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 13 13 15
Rörelseresultat, EBITDA 3 -13 -155 46 -9
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -5,84% -0,77% -%
Du Pont-modellen 7,14% -% -968,75% 6,69% -2,95%
Vinstmarginal 50,00% -% -32,02% 3,50% -1,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 98,55% 98,05% 95,75%
Rörelsekapital/omsättning 466,67% -% 2,27% 4,09% 2,12%
Soliditet 66,67% 64,10% -868,75% 10,41% 8,52%
Kassalikviditet 300,00% 278,57% 320,00% 132,81% 112,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...