Visa allt om Frisör Eva-Lena Alisson AB
Visa allt om Frisör Eva-Lena Alisson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 693 669 672 747 547
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 18 -13 43 11
Resultat efter finansnetto -2 18 -13 43 11
Årets resultat -2 15 -13 31 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 124 143 129 153 145
Tillgångar 124 143 129 153 145
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 89 73 86 56
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 55 56 67 89
Skulder och eget kapital 124 143 129 153 145
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 325 302 304 293 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 144 129 133 134 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 693 669 672 747 547
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 693 669 672 747 547
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 439 448 440 340
Rörelseresultat, EBITDA -2 18 -13 43 11
Nettoomsättningförändring 3,59% -0,45% -10,04% 36,56% -%
Du Pont-modellen -1,61% 12,59% -10,08% 28,10% 7,59%
Vinstmarginal -0,29% 2,69% -1,93% 5,76% 2,01%
Bruttovinstmarginal 84,99% 85,95% 81,70% 80,99% 83,73%
Rörelsekapital/omsättning 12,41% 13,15% 10,86% 11,51% 10,24%
Soliditet 69,35% 62,24% 56,59% 56,21% 38,62%
Kassalikviditet 273,68% 221,82% 176,79% 180,60% 121,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...