Visa allt om Durmitor AB
Visa allt om Durmitor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 16
Övrig omsättning - - - 25 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 25 -5
Resultat efter finansnetto 0 0 0 25 -5
Årets resultat 0 0 0 25 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 90
Omsättningstillgångar 70 70 70 70 -20
Tillgångar 70 70 70 70 70
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 70 70 70 45
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 25
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 70 70 70 70 70
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 25 16
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 25 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -7,14%
Vinstmarginal -% -% -% -% -31,25%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -6,25%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -125,00%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 64,29%
Kassalikviditet -% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...