Visa allt om Oskog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 545 541 545 841
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 27 52 -40 108
Resultat efter finansnetto 26 51 -40 108
Årets resultat 12 41 -5 53
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 13 18 23
Omsättningstillgångar 243 325 436 382
Tillgångar 301 338 454 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 139 98 103
Obeskattade reserver 11 0 0 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 220 199 356 267
Skulder och eget kapital 301 338 454 405
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 236 307 425 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 20 34 95 106
Utdelning till aktieägare 0 80 0 0
Omsättning 545 541 545 841
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 545 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 295 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 42 57 -35 111
Nettoomsättningförändring 0,74% -0,73% -35,20% -%
Du Pont-modellen 8,97% 15,38% -8,81% 26,67%
Vinstmarginal 4,95% 9,61% -7,34% 12,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,22% 23,29% 14,68% 13,67%
Soliditet 26,44% 41,12% 21,59% 31,80%
Kassalikviditet 110,45% 163,32% 122,47% 143,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...