Visa allt om Oskog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 512 545 541 545 841
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 27 52 -40 108
Resultat efter finansnetto 57 26 51 -40 108
Årets resultat 7 12 41 -5 53
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 206 58 13 18 23
Omsättningstillgångar 172 243 325 436 382
Tillgångar 378 301 338 454 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 71 139 98 103
Obeskattade reserver 56 11 0 0 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 70 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 175 220 199 356 267
Skulder och eget kapital 378 301 338 454 405
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 205 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 236 307 425 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 36 20 34 95 106
Utdelning till aktieägare 0 0 80 0 0
Omsättning 512 545 541 545 841
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 512 545 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 272 295 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 80 42 57 -35 111
Nettoomsättningförändring -6,06% 0,74% -0,73% -35,20% -%
Du Pont-modellen 16,40% 8,97% 15,38% -8,81% 26,67%
Vinstmarginal 12,11% 4,95% 9,61% -7,34% 12,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,59% 4,22% 23,29% 14,68% 13,67%
Soliditet 31,93% 26,44% 41,12% 21,59% 31,80%
Kassalikviditet 98,29% 110,45% 163,32% 122,47% 143,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...