Visa allt om Sandvik Credit AB (publ)
Visa allt om Sandvik Credit AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 12 902 7 111 0 0 0
Övrig omsättning 6 194 - 36 - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 980 -13 752 -17 192 -7 370 -1 996
Resultat efter finansnetto -9 854 -27 806 -14 936 9 064 2 923
Årets resultat -856 10 339 -11 606 6 678 2 155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 090 92 854 53 390 33 420 20 657
Omsättningstillgångar 88 477 147 614 49 271 88 472 95 722
Tillgångar 173 567 240 468 102 661 121 892 116 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 023 50 879 40 540 52 146 52 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 448 1 653 457 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 121 096 187 936 61 665 69 746 64 225
Skulder och eget kapital 173 567 240 468 102 661 121 892 116 379
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 968 1 346 1 049 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 121 27 167 - -
Löner till övriga anställda 5 542 3 988 3 422 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 3 714 3 818 1 690 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 19 096 7 111 36 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 10 7 7 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 290 1 016 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 100 1 469 1 034 - -
Rörelseresultat, EBITDA -187 -12 897 -17 192 -7 370 -1 996
Nettoomsättningförändring 81,44% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,37% -2,84% -% -% -%
Vinstmarginal 45,32% -96,15% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 97,92% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -252,82% -567,04% -% -% -%
Soliditet 28,82% 21,16% 39,49% 42,78% 44,81%
Kassalikviditet 73,06% 78,54% 79,90% 126,85% 149,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...