Visa allt om La Rotisserie Sverige AB
Visa allt om La Rotisserie Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 2 478 774 1 346 970 748
Övrig omsättning - 238 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 561 520 -282 -44 -1 686
Resultat efter finansnetto 561 520 -282 -49 -1 700
Årets resultat 561 520 -282 -49 -1 700
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 500 500
Omsättningstillgångar 246 1 145 233 82 37
Tillgångar 246 1 145 233 582 537
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -900 -1 461 -1 981 -1 699 -1 650
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 150 350 450 1 050 1 188
Kortfristiga skulder 996 2 256 1 765 1 231 998
Skulder och eget kapital 246 1 145 233 582 537
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 614
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 3 218
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 478 1 012 1 346 970 748
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 485 374
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 2 422
Rörelseresultat, EBITDA 561 520 -282 -44 -1 686
Nettoomsättningförändring 220,16% -42,50% 38,76% 29,68% -%
Du Pont-modellen 228,05% 45,41% -121,03% -7,56% -313,97%
Vinstmarginal 22,64% 67,18% -20,95% -4,54% -225,40%
Bruttovinstmarginal 24,78% 43,54% 25,41% 27,53% 39,57%
Rörelsekapital/omsättning -30,27% -143,54% -113,82% -118,45% -128,48%
Soliditet -365,85% -127,60% -850,21% -291,92% -307,26%
Kassalikviditet 24,70% 50,75% 13,20% 6,66% 3,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...