Visa allt om CG Intergroup AB
Visa allt om CG Intergroup AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 1 004 1 883 2 507 2 640 2 320
Övrig omsättning 59 645 121 51 -
Rörelseresultat (EBIT) -375 516 163 233 -201
Resultat efter finansnetto -376 516 163 232 -201
Årets resultat -251 303 126 222 -201
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 77 146 209 278
Omsättningstillgångar 363 862 430 367 221
Tillgångar 375 939 576 576 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 500 197 121 -101
Obeskattade reserver 0 125 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 86 86 86
Kortfristiga skulder 126 314 293 369 515
Skulder och eget kapital 375 939 576 576 499
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - 528 526 552
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 527 584 219 216 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 158 175 249 233 188
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 1 063 2 528 2 628 2 691 2 320
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 502 942 836 880 580
Personalkostnader per anställd (tkr) 343 381 339 320 216
Rörelseresultat, EBITDA -307 584 231 303 -131
Nettoomsättningförändring -46,68% -24,89% -5,04% 13,79% -%
Du Pont-modellen -100,00% 54,95% 28,30% 40,45% -40,28%
Vinstmarginal -37,35% 27,40% 6,50% 8,83% -8,66%
Bruttovinstmarginal 67,13% 72,60% 72,84% 72,80% 67,11%
Rörelsekapital/omsättning 23,61% 29,10% 5,46% -0,08% -12,67%
Soliditet 66,40% 63,63% 34,20% 21,01% -20,24%
Kassalikviditet 271,43% 268,15% 143,69% 97,02% 42,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...