Visa allt om Vegoverket AB
Visa allt om Vegoverket AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 5 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -1 4 0 0
Resultat efter finansnetto -2 -1 4 0 1
Årets resultat -2 -1 3 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 52 55 56 51 51
Tillgångar 52 55 56 51 51
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 54 54 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 1 1 0 0
Skulder och eget kapital 52 55 56 51 51
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 5 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 2 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -1 4 0 0
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 7,14% -% -%
Vinstmarginal -% -% 80,00% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 1 100,00% -% -%
Soliditet 100,00% 98,18% 96,43% 98,04% 98,04%
Kassalikviditet -% 5 500,00% 5 600,00% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...