Visa allt om Arctictiger AB
Visa allt om Arctictiger AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 851 706 582 884 23
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 241 284 -34 187 -2
Resultat efter finansnetto 240 281 -40 186 -2
Årets resultat 148 165 -39 137 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 89 115 19 0
Omsättningstillgångar 652 285 95 358 81
Tillgångar 715 374 210 377 81
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 258 210 45 185 48
Obeskattade reserver 121 72 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 335 92 165 193 33
Skulder och eget kapital 715 374 210 377 81
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 242 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 149 253 355 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0
Sociala kostnader 113 31 112 139 0
Utdelning till aktieägare 150 100 0 100 0
Omsättning 851 706 582 884 23
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 851 706 291 442 23
Personalkostnader per anställd (tkr) 373 193 190 255 10
Rörelseresultat, EBITDA 268 310 -20 188 -2
Nettoomsättningförändring 20,54% 21,31% -34,16% 3 743,48% -%
Du Pont-modellen 33,71% 75,94% -16,19% 49,60% -2,47%
Vinstmarginal 28,32% 40,23% -5,84% 21,15% -8,70%
Bruttovinstmarginal 99,76% 99,01% 98,45% 96,38% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,25% 27,34% -12,03% 18,67% 208,70%
Soliditet 49,28% 71,17% 21,43% 49,07% 59,26%
Kassalikviditet 194,63% 309,78% 57,58% 185,49% 245,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...