Visa allt om Novellix AB
Visa allt om Novellix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 714 1 498 887 655 269
Övrig omsättning 131 100 124 63 6
Rörelseresultat (EBIT) 314 163 24 58 -18
Resultat efter finansnetto 309 154 11 38 -28
Årets resultat 238 119 7 27 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 2 4 6
Omsättningstillgångar 1 201 1 061 514 392 393
Tillgångar 1 201 1 062 517 396 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 822 583 114 107 80
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 31 83 136 189 241
Kortfristiga skulder 349 395 267 100 78
Skulder och eget kapital 1 201 1 062 517 396 399
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 759 419 205 30 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 247 120 51 9 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 845 1 598 1 011 718 275
Nyckeltal
Antal anställda 3 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 905 1 498 887 655 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 335 539 258 39 -
Rörelseresultat, EBITDA 315 164 25 60 -18
Nettoomsättningförändring 81,17% 68,88% 35,42% 143,49% -%
Du Pont-modellen 26,14% 15,35% 4,84% 14,65% -4,51%
Vinstmarginal 11,57% 10,88% 2,82% 8,85% -6,69%
Bruttovinstmarginal 61,64% 57,08% 51,86% 42,60% 41,26%
Rörelsekapital/omsättning 31,39% 44,46% 27,85% 44,58% 117,10%
Soliditet 68,44% 54,90% 22,05% 27,02% 20,05%
Kassalikviditet 268,77% 204,81% 93,63% 278,00% 294,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...