Visa allt om Eklund Hus & Hem AB
Visa allt om Eklund Hus & Hem AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 222 1 259 1 750 1 465 1 012
Övrig omsättning - - 37 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 40 19 -35 -17 -7
Resultat efter finansnetto 39 18 -45 -23 -7
Årets resultat 30 18 -45 -23 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 0 0 155 0
Omsättningstillgångar 240 220 64 298 120
Tillgångar 278 220 64 453 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 3 -16 29 43
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 39 49 0 192 0
Kortfristiga skulder 206 169 79 231 77
Skulder och eget kapital 278 220 64 453 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 182 0 98
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 538 227 0 45 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 125 48 53 15 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 222 1 259 1 787 1 498 1 012
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 50 19 20 8 -7
Nettoomsättningförändring 76,49% -28,06% 19,45% 44,76% -%
Du Pont-modellen 14,39% 8,64% -54,69% -3,75% -5,83%
Vinstmarginal 1,80% 1,51% -2,00% -1,16% -0,69%
Bruttovinstmarginal 54,64% 57,90% 32,29% 24,91% 35,47%
Rörelsekapital/omsättning 1,53% 4,05% -0,86% 4,57% 4,25%
Soliditet 11,87% 1,36% -25,00% 6,40% 35,83%
Kassalikviditet 116,50% 130,18% 81,01% 129,00% 155,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...