Visa allt om Seidefors Handels AB
Visa allt om Seidefors Handels AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -2 -1 0
Resultat efter finansnetto 0 -1 -2 -2 0
Årets resultat 0 -1 -2 -2 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 50 25
Omsättningstillgångar 45 45 46 32 25
Tillgångar 95 95 96 82 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 45 46 48 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 17 0 0
Kortfristiga skulder 50 50 33 33 0
Skulder och eget kapital 95 95 96 82 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -2 -1 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 48,42% 47,37% 47,92% 58,54% 100,00%
Kassalikviditet 90,00% 90,00% 139,39% 96,97% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...