Visa allt om Fourfield Outlet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 417 1 414 0 0 1 747
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -390 -804 0 -1 0
Resultat efter finansnetto -392 -804 0 -1 0
Årets resultat 1 700 0 3 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 178 153 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 875 3 541 54 54 50
Tillgångar 4 053 3 694 54 54 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 754 753 53 53 50
Obeskattade reserver 300 299 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 999 2 642 1 1 0
Skulder och eget kapital 4 053 3 694 54 54 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 221 295 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 413 87 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 6 417 1 414 0 0 1 747
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 139 471 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 545 194 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -336 -766 0 -1 0
Nettoomsättningförändring 353,82% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -9,62% -21,77% -% -% 0,00%
Vinstmarginal -6,08% -56,86% -% -% 0,00%
Bruttovinstmarginal 39,40% -12,23% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,65% 63,58% -% -% 2,86%
Soliditet 24,38% 26,70% 98,15% 98,15% 100,00%
Kassalikviditet 40,75% 59,27% 5 400,00% 5 400,00% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...