Visa allt om Logiwaste AB
Visa allt om Logiwaste AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 46 386
Övrig omsättning 100
Rörelseresultat (EBIT) 530
Resultat efter finansnetto 528
Årets resultat 352
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 5 916
Omsättningstillgångar 23 700
Tillgångar 29 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 177
Minoritetsintressen 0
Avsättningar (tkr) 156
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 18 283
Skulder och eget kapital 29 616
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 5 655
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 2 600
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 46 486
Nyckeltal
Antal anställda 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 798
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 032
Rörelseresultat, EBITDA 753
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 1,89%
Vinstmarginal 1,21%
Bruttovinstmarginal 23,77%
Rörelsekapital/omsättning 11,68%
Soliditet 37,74%
Kassalikviditet 122,41%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 45 740 32 781 33 198 9 629 3 260
Övrig omsättning 100 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 472 308 1 582 339 142
Resultat efter finansnetto 456 303 1 545 296 131
Årets resultat 263 161 784 210 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 028 638 756 714 10
Omsättningstillgångar 22 891 21 518 8 740 7 403 2 621
Tillgångar 28 918 22 156 9 497 8 116 2 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 632 5 369 2 168 1 384 1 174
Obeskattade reserver 709 608 531 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 578 16 179 6 798 6 732 1 457
Skulder och eget kapital 28 918 22 156 9 497 8 116 2 631
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 655 3 621 3 207 2 249 1 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader 2 600 1 536 1 333 960 502
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 45 840 32 781 33 198 9 629 3 260
Nyckeltal
Antal anställda 8 6 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 718 5 464 5 533 1 926 1 087
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 032 860 757 642 573
Rörelseresultat, EBITDA 695 531 1 753 389 142
Nettoomsättningförändring 39,53% -1,26% 244,77% 195,37% -%
Du Pont-modellen 1,64% 1,39% 16,66% 4,18% 5,40%
Vinstmarginal 1,03% 0,94% 4,77% 3,52% 4,36%
Bruttovinstmarginal 25,86% 24,26% 15,87% 26,22% 35,34%
Rörelsekapital/omsättning 11,62% 16,29% 5,85% 6,97% 35,71%
Soliditet 38,68% 26,37% 27,19% 17,05% 44,62%
Kassalikviditet 122,72% 130,55% 124,67% 109,97% 179,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...