Visa allt om Agentur Axlinco AB
Visa allt om Agentur Axlinco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 746 3 753 4 014 1 983 0
Övrig omsättning - 3 397 - -
Rörelseresultat (EBIT) 98 200 -140 -109 -2
Resultat efter finansnetto 10 105 -193 -120 -2
Årets resultat 10 105 -193 -120 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 155 245 335 425 0
Omsättningstillgångar 1 714 1 482 1 774 1 540 50
Tillgångar 1 870 1 727 2 109 1 965 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 164 60 -72 48
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 188 0 0 800 0
Kortfristiga skulder 1 508 1 563 2 050 1 237 2
Skulder och eget kapital 1 870 1 727 2 109 1 965 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 428 430 497 217 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 132 106 116 34 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 3 746 3 756 4 411 1 983 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 873 1 877 2 007 992 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 304 272 312 130 -
Rörelseresultat, EBITDA 188 290 -50 -85 -2
Nettoomsättningförändring -0,19% -6,50% 102,42% -% -%
Du Pont-modellen 5,24% 11,58% -6,64% -5,55% -%
Vinstmarginal 2,62% 5,33% -3,49% -5,50% -%
Bruttovinstmarginal 39,75% 44,02% 26,88% 47,20% -%
Rörelsekapital/omsättning 5,50% -2,16% -6,88% 15,28% -%
Soliditet 9,30% 9,50% 2,84% -3,66% 96,00%
Kassalikviditet 3,58% 6,65% 16,00% 11,40% 2 500,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...