Visa allt om Klövern Vanilj AB
Visa allt om Klövern Vanilj AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 113 125 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -633 -1 173 -189 -2 -4
Resultat efter finansnetto -633 -1 173 -191 -2 -3
Årets resultat 967 -995 -115 -2 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 242 3 991 7 057 0 0
Omsättningstillgångar 1 615 1 414 273 46 48
Tillgångar 2 857 5 405 7 330 46 48
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 019 51 46 46 48
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 838 5 353 7 284 0 0
Skulder och eget kapital 2 857 5 405 7 330 46 48
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 113 125 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -633 -1 173 -189 -2 -4
Nettoomsättningförändring -9,60% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -22,16% -21,70% -% -% -%
Vinstmarginal -560,18% -938,40% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -4,42% -141,60% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -197,35% -3 151,20% -% -% -%
Soliditet 35,67% 0,94% 0,63% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 87,87% 26,42% 3,75% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...