Visa allt om Frösökompaniet AB
Visa allt om Frösökompaniet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 084 1 228 988 1 120 1 240 457
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 9 6 4 18 16
Resultat efter finansnetto 8 9 5 5 18 16
Årets resultat 4 4 1 4 12 11
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 129 185 165 275 155 125
Tillgångar 129 185 165 275 155 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 82 78 77 73 61
Obeskattade reserver 7 5 2 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 98 85 198 82 63
Skulder och eget kapital 129 185 165 275 155 125
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 254 316 186 356 117 33
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 68 84 73 138 66 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 084 1 228 988 1 120 1 240 457
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 084 1 228 988 1 120 1 240 457
Personalkostnader per anställd (tkr) 350 455 291 526 213 57
Rörelseresultat, EBITDA 7 9 6 4 18 16
Nettoomsättningförändring -11,73% 24,29% -11,79% -9,68% 171,33% -%
Du Pont-modellen 5,43% 4,86% 3,64% 2,18% 11,61% 12,80%
Vinstmarginal 0,65% 0,73% 0,61% 0,54% 1,45% 3,50%
Bruttovinstmarginal 61,62% 62,95% 72,17% 69,91% 45,16% 59,96%
Rörelsekapital/omsättning 8,58% 7,08% 8,10% 6,88% 5,89% 13,57%
Soliditet 70,90% 46,43% 48,22% 28,00% 47,10% 48,80%
Kassalikviditet 358,33% 188,78% 194,12% 138,89% 189,02% 198,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...