Visa allt om Duo fasader Nord AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-12
Nettoomsättning 8 473
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -1 192
Resultat efter finansnetto -1 271
Årets resultat -1
Balansräkningar (tkr)
2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 1 093
Omsättningstillgångar 2 547
Tillgångar 3 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 1 174
Kortfristiga skulder 2 417
Skulder och eget kapital 3 640
Löner & utdelning (tkr)
2011-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 1 810
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 639
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 8 473
Nyckeltal
Antal anställda 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 412
Personalkostnader per anställd (tkr) 475
Rörelseresultat, EBITDA -1 143
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -32,75%
Vinstmarginal -14,07%
Bruttovinstmarginal 40,13%
Rörelsekapital/omsättning 1,53%
Soliditet 1,35%
Kassalikviditet 60,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...