Visa allt om Volatile AB
Visa allt om Volatile AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 27 36 10 6 253
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 27 5 -25 25
Resultat efter finansnetto 16 27 6 -23 26
Årets resultat 12 25 6 -23 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 11 16 21
Omsättningstillgångar 77 83 52 54 117
Tillgångar 77 88 63 70 138
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 61 36 31 69
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 27 26 39 69
Skulder och eget kapital 77 88 63 70 138
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 0 13 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 26 0 0 131
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 4 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 15
Omsättning 27 36 10 6 253
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 27 36 10 6 253
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 17 172
Rörelseresultat, EBITDA 21 32 10 -20 30
Nettoomsättningförändring -25,00% 260,00% 66,67% -97,63% -%
Du Pont-modellen 20,78% 30,68% 9,52% -32,86% 18,84%
Vinstmarginal 59,26% 75,00% 60,00% -383,33% 10,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 274,07% 155,56% 260,00% 250,00% 18,97%
Soliditet 94,81% 69,32% 57,14% 44,29% 50,00%
Kassalikviditet 2 566,67% 307,41% 200,00% 138,46% 169,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...