Visa allt om Hästveda Bioenergi AB
Visa allt om Hästveda Bioenergi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 3 196 3 551 2 852 3 093 2 043 0
Övrig omsättning 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 460 1 511 124 773 873 -3
Resultat efter finansnetto 1 118 1 046 -423 163 392 -3
Årets resultat 34 0 -22 -2 0 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 537 13 354 14 472 15 348 15 328 1 053
Omsättningstillgångar 374 1 502 554 571 2 258 147
Tillgångar 12 911 14 856 15 027 15 918 17 586 1 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 323 323 345 347 347
Obeskattade reserver 2 276 1 202 156 557 391 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 489 9 516 11 557 12 359 13 211 0
Kortfristiga skulder 789 3 815 2 990 2 657 3 636 853
Skulder och eget kapital 12 911 14 856 15 027 15 918 17 586 1 200
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 199 3 551 2 852 3 093 2 043 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 335 2 303 1 058 1 552 1 332 -3
Nettoomsättningförändring -10,00% 24,51% -7,79% 51,40% -% -%
Du Pont-modellen 11,31% 10,17% 0,83% 4,88% 5,04% -%
Vinstmarginal 45,68% 42,55% 4,38% 25,12% 43,42% -%
Bruttovinstmarginal 86,55% 70,80% 50,63% 54,48% 74,50% -%
Rörelsekapital/omsättning -12,98% -65,14% -85,41% -67,44% -67,45% -%
Soliditet 16,52% 8,49% 2,96% 4,75% 3,61% 28,92%
Kassalikviditet 42,46% 37,85% 17,89% 20,70% 59,87% 17,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...