Visa allt om SWERAV Aktiebolag
Visa allt om SWERAV Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -4 -3 -5 -4
Resultat efter finansnetto 347 -4 -3 -5 -4
Årets resultat 347 27 -3 -5 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 933 1 054 50 50 50
Omsättningstillgångar 2 1 2 3 6
Tillgångar 935 1 055 52 53 56
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 411 64 38 41 46
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 520 986 15 12 0
Kortfristiga skulder 4 4 0 0 10
Skulder och eget kapital 935 1 055 52 53 56
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 350 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -4 -3 -5 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 43,96% 6,07% 73,08% 77,36% 82,14%
Kassalikviditet 50,00% 25,00% -% -% 60,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...