Visa allt om LA Jour och Säkerhet Aktiebolag
Visa allt om LA Jour och Säkerhet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 10 576 5 970 3 621 1 924 1 724 950
Övrig omsättning 246 221 20 6 - 51
Rörelseresultat (EBIT) 1 503 561 375 116 -34 -167
Resultat efter finansnetto 1 502 561 375 116 -34 -167
Årets resultat 1 171 437 311 116 -34 -167
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 1 20 39 58 201
Omsättningstillgångar 3 742 2 057 1 189 648 305 264
Tillgångar 3 794 2 058 1 208 687 363 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 504 613 378 167 51 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 291 1 445 830 520 311 414
Skulder och eget kapital 3 794 2 058 1 208 687 363 465
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 633 1 500 801 802 606
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 836 426 254 231 146
Utdelning till aktieägare 750 280 100 0 0 0
Omsättning 10 822 6 191 3 641 1 930 1 724 1 001
Nyckeltal
Antal anställda 14 9 6 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 755 663 604 641 575 475
Personalkostnader per anställd (tkr) 425 390 325 362 349 376
Rörelseresultat, EBITDA 1 507 580 394 135 -15 -125
Nettoomsättningförändring 77,15% 64,87% 88,20% 11,60% 81,47% -%
Du Pont-modellen 39,62% 27,26% 31,04% 16,89% -9,09% -35,91%
Vinstmarginal 14,21% 9,40% 10,36% 6,03% -1,91% -17,58%
Bruttovinstmarginal 80,55% 79,36% 77,13% 81,44% 80,05% 91,37%
Rörelsekapital/omsättning 13,72% 10,25% 9,91% 6,65% -0,35% -15,79%
Soliditet 39,64% 29,79% 31,29% 24,31% 14,05% 10,75%
Kassalikviditet 152,73% 139,24% 138,67% 119,81% 98,07% 63,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...