Visa allt om Tnok Café & Servicebutik AB
Visa allt om Tnok Café & Servicebutik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 119 3 221 4 347
Övrig omsättning 4 28 -
Rörelseresultat (EBIT) -171 -208 -300
Resultat efter finansnetto -171 -221 -311
Årets resultat -168 -221 -314
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 35 40
Omsättningstillgångar 387 1 012 1 319
Tillgångar 413 1 047 1 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 51 51
Obeskattade reserver 0 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 328 978 982
Kortfristiga skulder 34 16 323
Skulder och eget kapital 413 1 047 1 359
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 96 6 184
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 30 5 58
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 123 3 249 4 347
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 119 3 221 4 347
Personalkostnader per anställd (tkr) 68 - 242
Rörelseresultat, EBITDA -162 -204 -296
Nettoomsättningförändring -65,26% -25,90% -%
Du Pont-modellen -41,40% -19,87% -22,08%
Vinstmarginal -15,28% -6,46% -6,90%
Bruttovinstmarginal -0,18% -3,48% 4,05%
Rörelsekapital/omsättning 31,55% 30,92% 22,91%
Soliditet 12,35% 5,08% 3,92%
Kassalikviditet 97,06% 2 237,50% 131,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...