Visa allt om RC Revision AB
Visa allt om RC Revision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 2 898 2 717 2 876 2 471 2 453
Övrig omsättning 103 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 068 1 220 1 352 1 256 1 170
Resultat efter finansnetto 1 066 1 217 1 356 1 275 1 170
Årets resultat 617 712 789 700 647
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 400 3 558 3 058 820 135
Omsättningstillgångar 1 186 1 159 970 1 811 1 207
Tillgångar 5 586 4 717 4 028 2 631 1 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 515 2 898 2 186 1 397 697
Obeskattade reserver 1 522 1 252 952 612 290
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 550 567 890 622 355
Skulder och eget kapital 5 586 4 717 4 028 2 631 1 342
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 600 240 445 382 411
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 211 98 157 125 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 3 001 2 717 2 876 2 471 2 453
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 898 2 717 2 876 2 471 2 453
Personalkostnader per anställd (tkr) 733 337 613 544 598
Rörelseresultat, EBITDA 1 068 1 220 1 352 1 256 1 175
Nettoomsättningförändring 6,66% -5,53% 16,39% 0,73% -%
Du Pont-modellen 19,14% 25,86% 33,74% 48,46% 87,18%
Vinstmarginal 36,89% 44,90% 47,25% 51,60% 47,70%
Bruttovinstmarginal 81,75% 77,70% 85,26% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,95% 21,79% 2,78% 48,12% 34,73%
Soliditet 84,18% 82,14% 72,71% 70,24% 67,86%
Kassalikviditet 215,64% 204,41% 108,99% 291,16% 340,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...