Visa allt om Stone Co Sverige AB
Visa allt om Stone Co Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 883 1 324 917 305 41
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 18 105 -224 -49
Resultat efter finansnetto 1 512 18 36 -224 -49
Årets resultat 1 512 18 36 -224 -49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 50 63 165 100
Omsättningstillgångar 2 386 568 738 360 120
Tillgångar 2 453 618 801 526 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 743 231 214 177 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 616 280 469 261 134
Kortfristiga skulder 94 108 119 87 35
Skulder och eget kapital 2 453 618 801 526 220
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 883 1 324 917 305 41
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 25 31 117 -223 -49
Nettoomsättningförändring -33,31% 44,38% 200,66% 643,90% -%
Du Pont-modellen 61,64% 2,91% 4,37% -42,59% -22,27%
Vinstmarginal 171,23% 1,36% 3,82% -73,44% -119,51%
Bruttovinstmarginal 44,28% 37,16% 52,02% 27,54% -12,20%
Rörelsekapital/omsättning 259,57% 34,74% 67,50% 89,51% 207,32%
Soliditet 71,06% 37,38% 26,72% 33,65% 23,18%
Kassalikviditet 1 968,09% 108,33% 328,57% 224,14% 162,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...